China Airlines flight CI 101: Narita, Tokyo - Taiwan Taoyuan, Taipei

Map for flight from Narita, Tokyo to Taiwan Taoyuan, Taipei
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 14:30 Narita, Tokyo (NRT) 2 17:15 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 2
CI 101 Non-stop Airbus A330-300 (333) 3:45 Effective from 2015-03-29
Daily 14:35 Narita, Tokyo (NRT) 2 17:45 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 2
CI 101 Non-stop Boeing 747-400 (744) 4:10 Valid until 2014-12-26
Fri-Sun 14:35 Narita, Tokyo (NRT) 2 17:45 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 2
CI 101 Non-stop Airbus A330-300 (333) 4:10 Effective 2014-12-27 through 2015-01-04
Mon-Thu 14:35 Narita, Tokyo (NRT) 2 17:45 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 2
CI 101 Non-stop Boeing 747-400 (744) 4:10 Effective 2014-12-29 through 2015-01-08
Daily 14:35 Narita, Tokyo (NRT) 2 17:45 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 2
CI 101 Non-stop Boeing 747-400 (744) 4:10 Effective 2015-01-09 through 2015-03-28